Kalkulator Zakat Emas dan Perak

Silahkan pilih zakat yang ingin di hitung

Gr
Nishab zakat emas 85 Gr
Rp
Rp
Rp

Nisab Zakat Emas

Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Yang diwajibkan zakat emas adalah yang berada diatas nisab. Nisab Zakat Emas adalah setara 85 Gr.


Gr
Nishab zakat perak 595 Gr
Rp
Rp
Rp

Nisab Zakat Perak

Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Yang diwajibkan zakat perak adalah yang berada diatas nisab. Nisab Zakat Perak adalah setara 595 Gr.