Kenapa sih kita harus mencuci sayur dan buah-buahan sebelum dimakan? Agar sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Begitu pun dengan penghasilan yang kita peroleh harus dibersihkan terlebih dahulu

Bersihkan Hartamu dengan Zakat.

Seputar zakat penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). 

Zakat maal dan zakat penghasilan, apa sih bedanya?

Pada dasarnya, ulama membagi zakat menjadi dua, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang Muslim ketika memasuki bulan Syawal atau setelah berpuasa Ramadhan. Sedangkan zakat harta terdiri dari banyak ragam seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak dan uang. Termasuk di dalam zakat maal juga ada zakat penghasilan. Jadi, zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat maal yaa Sahabat!

Hitung Dengan Kalkulator Zakat

Kalkulator zakat akan membantu anda menentukan jumlah besaran Zakat yang wajib ditunaikan.

kata mereka

dompet dhuafa putih web

#BahagiaBerZakat

Sejak tahun 1993, Dompet Dhuafa membentang kebaikan zakat Anda kepada lebih dari 19 juta penerima manfaat

Mari bersama tumbuhkan zakat untuk berdayakan umat